Selecteer een pagina

Projecten

Projecten hebben verschillende thema’s: identiteit, diversiteit, kernwaarden, verbinding, preventie van radicalisering, samenleving en religie/levensovertuiging, burgerschap, sociale en maatschappelijke rechtvaardigheid. Haar opdrachtgevers zijn de overheid, het onderwijs, de media, de culturele en de private sector.

RoutsLaeven

Chantal wordt door haar netwerk vaak aangeduid als ‘de verbinder’. In al haar projecten en programma’s spelen naast verbinding, communicatie en conflictbemiddeling, strategische veranderprocessen een grote rol. Er is altijd sprake van allerlei emoties,verwachtingen, diverse belangen en zienswijzen. In iedere rol neem je vooral jezelf mee. 

Ze begeleidt mensen en teams zodat ze met impact en succes hun sterkste kwaliteiten inzetten en zich bewust zijn van hun persoonlijke valkuilen. Zo sta je met behoud van de relatie voor je principes en leer je op een creatieve wijze, samen meerdere belangen dienen. 

Deze natuurlijke klik met bureau RoutsLaeven leidde in 2018 tot een partnerschap.  Chantal is Associate Partner bij RoutsLaeven, en werkt met de Harvard methodiek voor compassievol en succesvol samenwerken en onderhandelen. Dit doen zij zowel in het publieke domein als in de private sector. In het publieke domein ligt de nadruk onder andere op vraagstukken rondom veiligheid, duurzaamheid, zorg en democratische processen. Voor meer informatie zie de website. Lees hier meer over ‘Samenwerken in het publieke Domein’.

Effectief nuanceren

Als projectleider van ‘Rechtsstaat in de Klas’ de competentietraining ‘Effectief Nuanceren’ ontwikkeld om handelingsverlegenheid bij docenten te verminderen. Het leren bespreekbaar maken van discriminatie en de actualiteit en leren omgaan met grensoverschrijdende opmerkingen. Dit alles zonder verlies van de relatie met de leerling.

Nieuw Wij

In 2015 & 2016 was Chantal hoofdredacteur bij Nieuwwij.nl en naast het aansturen van de redactie  verantwoordelijk voor het ontwikkelen en opzetten van diensten en projecten voor de stichting.  De focus voor het digitale platform lag op vernieuwing en groei, maatschappelijke relevantie en het agenderen van thema’s rondom levensbeschouwelijke en culturele diversiteit, Voor de diesnten stonden verbinding, empowerment en het betrekken van jongeren en young professionals hoog op het lijstje. We hebben we 33 nieuwe trainers opgeleid in diverse methodieken.

Vanaf 2017 was ze programmaleider bij Nieuw Wij Diensten. Daarbij hoorde het ontwikkelen en aansturen van diverse programma’s voor verschillende opdrachtgevers zoals lokale overheden, het Nationaal Comité 4 & 5 mei, Critical Mass, scholen op alle niveau’s, Universiteiten VU & UVA, Windesheim, het Joods Cultureel Kwartier, migrantenorganisaties en verschillende sociale ondernemingen. Daarnaast heeft ze regelmatig media optredens. (De Nieuwe Wereld opinie-panel, De Nachtzoen, Achter de Dijken, De Wachtkamer NPO 2 en Nieuws & Co, Zwarte prietpraat radio 1, diverse optredens in De Balie)

180 Amsterdammers

Project 180Amsterdammers i.s.m  Ahmed Larouz over de rijkdom van de diversiteit van Amsterdam. Online en offline. Voortvloeiend uit de ambtswoninggesprekken bij de burgemeester, die waren ontstaan n.a.v. de laatste Gaza-oorlog. www.180amsterdammers.nl

Leer je buren kennen

Het project ‘Leer Je Buren Kennen’ is inhoudelijk mede door mij ontwikkeld en gericht op het bestrijden van vooroordelen in het algemeens en antisemitisme in het bijzonder. Het laat jongeren met een zeer diverse achtergrond uit heel Amsterdam op een laagdrempelige en interactieve manier kennismaken met de Joodse gemeenschap. Dit project heeft tot nu toe een bereik van 13.000 studenten en groeit nog steeds. Het vindt plaats in drie steden. Tegenwoordig worden ook studenten van lerarenopleidingen getraind. Het project won recentelijk de prestigieuze Brouwerprijs van 100.000 euro en eerder de CIDI respect award, de prijs voor beste jongerenproject van Stichting Kerk en Wereld en de Nettie van Zwanenberg-prijs.
Lees het artikel in de Parool.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Adviseren van senior beleidsadviseurs op het gebied van uitsluiting en discriminatie in het algemeen en islamofobie en antisemitisme in het bijzonder. Deelname aan Ronde Tafel Antisemitisme en Islamofobie voor het adviseren en informeren van oud-ministers Asscher en Bussemaker. Focus op rolmodellen en onderwijs. Advies om beide tafels samen te brengen is overgenomen en alle Joods-islamitsiche initiatieven zijn in kaart gebracht. Lees meer.

Het opzetten van de Ridderzaaldialoog in opdracht van oud minister Asscher, een grote interreligieuze bijeenkomst in de Ridderzaal in aanwezigheid van bewindspersonen. Verantwoordelijk voor een groot deel van de uitvoering m.b.t. het werven en aansturen van jonge, diverse gepreksleiders (oud-bewindspersonen: vice premier Asscher, premier Rutte en minister Opstelten). Lees meer.

Mo & Moos

Mo & Moos, vriendschap en leiderschap in Mokum. Dit is een leiderschapsproject voor ambitieuze Amsterdamse Joodse en islamitische Young Professionals om samen de strijd aan te gaan tegen antisemitisme en moslim-disciminatie. Zij zijn 2 jaar lang gevolgd en getraind door Chantal Suissa en Cihan Tekeli. De deelnemers hebben zelf een onafhankelijke stichting opgericht.

Lees het artikel in de Parool.

Respect Beweging

Respect is een van de kernwaarden, die bijna iedereen onderschrijft. Mensen willen het krijgen, maar wanneer iedereen het alleen wil ontvangen of zelfs opeisen, wie geeft het dan nog? Want geven is krijgen. De nationale respectbeweging wil dit thema op de agenda zetten en 2021 uitroepen tot het Jaar van Respect. In alle provincies en diverse grote en kleine gemeenten in het gehele land organiseren we waardevolle bijeenkomsten en connecties. Dit gebeurt zowel offline als online en voorbij de grenzen van religie/levensbeschouwing/politieke voorkeur/gender/sociaal economische achtergrond en etniciteit. We hebben verschillende samenwerkingspartners waaronder de Respect Education Foundation. Voor meer informatie zie de website.